افزایش رتبه سایت در گوگل

بسته در گوگل () :

برای  در گوگل ( ) به فاکتور های بسیاری باید پرداخت که گفتن تمامی آنها در یک مکان به صورت کامل ممکن نیست

سایت به معنی search engine optimization می باشد که به در گوگل منجر می شود

برای این کار و جا انداختن آن برای شما دوستان عزیز ما ما عوامل که منجر به  در گوگل می شود به ۱۰۰ امتیاز تقسیم میکنیم

بهینه سازی خود سایت ( سایت) این عامل در باید رعایت شود و نقش بسیاری در  در گوگل بازی میکند که شامل عوامل زیر می باشد

عنوان سایت : (مهم در ) منظور site title می باشد ۱۵%  در گوگل

توضیح سایت : مهم در ( )که انتخاب آن بسیار حساس میباشد و ۱۵%  در گوگل

کلمات کلیدی : کلمات کلیدی (مهم در ) و بسیار حساس یادمان باشد که هر صفحه سایت شما میتواند کلمات مجزا داشته باشد ۲۰%

سایر عوامل : که لزومی به گفتن آنها در سایت نما باشد و جزء اسرار کار ما در و  در گوگل می باشد

شایان ذکر است که  در و در گوگل نقش مهم ایفا میکند که در اکثر مقالات به آن اشاره نشده است

عوامل خارجی :

بک لینک : که به معنای دادن لینک سایت به عنوان رفرنس در سایت های دیگر است و در آن نقشی بازی نمی کند

بازدید سایت : بسیار مهم است و بسیار فنی  و در آن نقشی بازی نمی کند

سایر عوامل در مشاوره یا مشاوره در گوگل ( ) به صورت تلفنی و حضوری گفته می شود

برای سفارش فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس ما باشید

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

تلفن شما

پیام شما